Rebel Roadmap, Navigation tips #20: Puslespilsmetaforen

Det samfund vi lever i, er et menneskeligt konstrukt, som består af tusindvis elementer (individer såvel som organisationer), som passer mere eller mindre perfekt ind i det, der kunne sammenlignes med et puslespil. Hver brik passer lige præcis ind ét specifikt sted og fungerer i systemet, samt bidrager til at holde den kørende (med andre ord, den er med til at opretholde status quo). Da vi organiserer os som en bevægelse (dvs. vi  har ingen leder eller formelle strukturelle basis), hører vi ikke rigtigt nogen steder hen ind i konstruktet og derfor opererer hver rebel udenfor puslespillet - i forskellige grader. På denne måde øger vi vores effektivitet, og dermed sandsynligheden for, at vores foretagende lykkes: des flere brikker befinder sig udenfor spillet, des mere sandsynligt er det, at spillet bliver omfordelt og at et nyt sæt regler indføres. Med andre ord, sådan ryster man posen..

Med tiden, hvert kompromis vi indgår, bringer os (bevægelsen) tættere på en form, der ligner en puslespilsbrik - vi tilpasser os spillets regler. Det er derfor, at f.eks. klima- og miljøorganisationer/NGO’er er ude af stand til at frembringe de nødvendige ændringer, der vil forhindre de værste følgeskader af klima- og biodiversitetskrisen. Med tiden forvandles NGO’er til regulære virksomheder og spiller blot det samme spil som beslutningstagernes, følger den samme logik og de samme procedurer, som netop forhindrer radikale ændringer til at ske (sammensætte en bestyrelse, vedtage regler, holde bestyrelsesmøder, etc.). Før vi (XR) ved det, er vi blevet endnu en brik i spillet.

For at tage et konkret eksempel: Greenpeace (beklager for at hænge dem ud, jeg har aktivt støttet dem og har talt med flere Greenpeacers for nylig, de var også enige i, at de har failet big time!). De er hardcore og har eksisteret i snart 40 år (og igen, det skal ikke benægtes, at de har lavet et kæmpe stykke arbejde igennem den tid!), med det klare mål om at kæmpe for biodiversiteten på kloden (jeg kunne ligeså godt have brugt WWF som eksempel, de er blødere, og deres strategi virker tilsyneladende heller ikke...). De har opnået nogle klare sejre, men af mindre omfang når man kigger på det større billede (ironisk nok, det de huskes for, er ikke noget, som var med til at gavne miljøet som så). Ergo, Greenpeace er nu blot blevet endnu en brik i puslespillet. Det skal XR ikke, hvis skal kunne opnå det, vi har for mål.