Rebel Roadmap, Navigation tips #0: Den sociale kontrakt er brudt

Der er mange her i landet, der ikke kender til den sociale kontrakt, et begreb fremlagt af bl.a. Rousseau.

Kort sagt indebærer den, at vi som borgere lader os styre, men regeringen skal til gengæld sørge for vores velvære og beskytte os mod trusler - både indefra og udefra. Denne præmis efterlever regeringen klart ikke, når det er investeringsmuligheder og vækstrater, der dikterer beslutningerne - med det kendte udfald, at livet på kloden tilintetgøres.

Dette alene er grund nok til at tilslutte sig oprøret.