Rebel Roadmap, Navigation tips #7: Mennesket er underlagt naturen

Mennesket er en del af og derfor underlagt naturen. Ikke omvendt. Især byboere viser den triste tendens til at tro, at mennesket behersker naturen og naturfænomener. (Man kan bare læse nogle få linjer i nogle geoengineering-projekter, for at finde ud af, at der findes værre tosser end klimatosser!

Der findes mange menneskeskabte love i denne verden, men alle mennesker er underlagt de samme tre naturlove (jeg kalder dem for kort de 3 S’er): man skal spise, skide og sove (nogenlunde) hver dag.

Mange moderne byboere har desværre glemt noget helt fundamentalt: den daglige kamp for overlevelse tages for givet af alt for mange mennesker i dag (tak, Espen for at gøre mig opmærksom på det! :).

Det er nemlig bare så nemt, at gå i Brugsen og købe sig et eller andet at spise f.eks., når man har lyst. Men hvad så, når forsyningskæderne begynder at blive afbrudt (just for the record, i 2018 havde det danske landbrug et udbytte ca. 20% lavere end forventet)?

For det er bl.a. det, vi kan se frem til som konsekvenser af klimaforandringerne. Vejret har været ekstremt forudsigeligt i flere århundreder - det er sådan set det, der har medført, at vores nutids civilisation står, der hvor den står.